Pupil Khloe Kapri ໄດ້ຮັບການ fucked ໂດຍອາຈານຂອງນາງ

ອາຈານສອນວິທະຍາໄລ (ສະເຕີລິງ ຄູເປີ) ແລະນັກຮຽນໜຸ່ມສາວງາມຂອງລາວ (Khloe Kapri) ສະເຫຼີມສະຫຼອງການລົງຈອດເປັນທຶນມະຫາສານເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການໂບຮານຄະດີທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍຝັນ. ແລະໃນເວລາທີ່ແຊມເປນເລີ່ມໄຫຼແລະ inhibition ebb, ປັດຈຸບັນ romantic ensues.