ນາງ ດາລາ ຮັບການຂູດກົ້ນຂອງນາງ ໄຖຍາກ

ຫຼັງ ຈາກ ຕອນ ກາງ ຄືນ ຂອງ ພັກ, ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ Xander ຂອງ ແມ່ ຮ້ອນ ນາງ Dallas ແມ່ນ fucking horny ທີ່ ນາງ wake ເຖິງ Xander ສໍາ ລັບ ເຂົາ ເພື່ອ plow snutch ຂອງ ນາງ ແລະ crack ກົ້ນ.