Alissa Avni ກິນເຂົ້ານອກແລະຖືກ fucked ຢູ່ແຖບ

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ບາ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ, Robby Echo ມາ​ຫາ​ກອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ຂອງ Alissa Avni ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໝູ່​ຂອງ​ລາວ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ. Alissa ມອບລາງວັນໃຫ້ Robby ດ້ວຍການມີເພດສຳພັນທີ່ເປື້ອນເປິຢູ່ແຖບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ Robby ຊະນະການເດີມພັນກັບໝູ່ຂອງລາວ.