ບໍ່ມີທາງອອກຈາກຊີວິດນອກກົດໝາຍ

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈນ​ທະນາຄານ​ທີ່​ບໍ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໂດຍ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຂ່າວ​ຕ່າງໆ, Tiffany ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ການ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ Dylan ​ເຕືອນ​ນາງ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ.