ການສາລະພາບຄວາມຮັກ

ຄວາມຮັກທີ່ຕ້ອງຫ້າມແມ່ນ Fernando ສາລະພາບຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີວັນຕາຍຂອງລາວກັບແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ Esperanza ແລະຄູ່ແຝດຂອງນາງ.