ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຂັມເພື່ອບັນເທົາຄວາມຄຽດຂອງລາວ

ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ແຕ່ງ​ງານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກຳລັງ​ຝັງ​ເຂັມ​ກັບ​ອາຊາ ແຕ່​ສາລະພາບ​ວ່າ​ລາວ​ຢ້ານ​ເຂັມ. Asa ໄດ້​ຮັບ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ແນ່​ນອນ​ວ່າ​ຈະ​ບັນ​ເທົາ​ເຂົາ​ຈາກ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ.