Sluts ສຸດໄມ້ມີເຄື່ອງມືຂອງ Repoter ໄດ້

ລົດເມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຕົມໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ. Field ລາຍງານວ່າ James Deen ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ມາຮອດ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະລາຍງານວ່າລາວໄດ້ຮັບ sluts ສອງໂຕທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໄມ້ເທົ້າຂອງລາວ.