Gianna Dior ໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງຫນ້າຫຼັງຈາກ fuck ງາມ

ມື້ໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ກັບ Gianna Dior ທີ່ສວຍງາມແມ່ນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີສະເໝີ, ເພາະວ່າເສື້ອຢືດແບບຢືດຢຸ່ນນີ້ບໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ພໍດີ! ຖູຫົວນົມອັນດີເລີດຂອງນາງອອກ, Gianna ຖອດຫົວນົມອອກເປັນກ້ອນໆ ກ່ອນທີ່ຈະຕີຫົວໄກ່ໜາຈົນນາງເອົາໜ້າໃສ່.