ແມ່ຍິງທີ່ສວຍງາມກໍາລັງຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈ

ຈິດຕະນາການຄົນໜຶ່ງ (Jessica Drake) ປ່ອຍໃຫ້ຄົນຮັກຂອງນາງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຄົ້ນຫາຕົນເອງ. ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຊ່ວຍລາວໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍກວ່າດ້ານສິລະປະຂອງນາງໃນຂະນະທີ່ນາງຄົ້ນພົບຄວາມຮັກແລະຊີວິດໃຫມ່ໃນເມືອງໃຫຍ່.